Ministarka za NIP Verica Kalanovi? otvorila je deonicu od ?etiri kilometra na magistralnom putu koji povezuje Kragujevac sa Koidorom 10.

Ministarka za Nacionalni investicioni plan najavila je i da ?e u 2010. godini na toj saobra?ajnici biti projektovana deonica od 9,7 kilometara. Kalanovi?eva je istakla da je do sada izgra?eno devet kilometara na tom pravcu, a predstoji izgradnja još 15 kilometara da bi Kragujevac bio povezan za Koridorom 10.Weiterlesen...