Evropska komisija želi da poja?a odnose EU i Latinske Amerike u mnogim oblastima, najavila je komesar za spoljnu politiku Benita Ferero-Valdner.

Ona je predložila, u cilju pripreme idu?eg samita EU-Latinska Amerika, koji treba da se održi u maju idu?e godine, intenziviranje dijaloga u oblasti energije, zaštite klime, migracija, ekonomije, finansija, socijalnih pitanja, kao i borbi protiv trgovine narkoticima.Weiterlesen...