Zrenjaniska bolnica u izgradnji je od 1985. godine i još nije završena, a za kona?an kraj radova potrebno je još 15 miliona evra.

Zrenjaninska bolnica po mnogo ?emu je posebna. Starija je od klini?kog centra Vojvodine, nekoliko puta u njenoj istoriji su samodoprinosom skupljana sredstva za izgradnju, i jedna je od zdravstvenih ustanova koja se decenijama gradi. Kada ?e u potpunosti biti završena, ni sada nije zasigurno poznato.Weiterlesen...