Zbog sve ve?eg broja registrovanih slu?ajeva novog gripa, bonice u Srbije po?ele su ozbiljnije da pripremaju prostor za izolaciju obolelih.

U Klini?ko bolni?kom centru Zvezdara za sada je pripremljen karantin sa 20 kreveta. Me?utim, prema re?ima direktora Aleksandra Miloševi?a, problem bi mogao da predstavlja manjak kadra. U zdravstvene ustanove u Srbiji svakodnevno se javlja sve više ljudi sa prehladom, visokim temperaturama, glavoboljom.Weiterlesen...