Studenti koji u?e po principima Bolonjske deklaracije, sedmi?no treba da rade 40 sati, kako bi ostvarili ukupno predvi?enih 60 bodova u toku akademske godine.

Jedan bod odgovara 30-?asovnom angažovanju na predavanjima, drugim aktivnostima i u u?enju kod kod ku?e.Weiterlesen...