Frankfurtski aerodrom saopštio je da su gra?evinari pri iskopavanju izme?u terminala 1 i 2 pronašli bombu iz Drugog svetskog rata, tešku 30 kilograma.

Uprava aerodroma je zatvorila dva putni?ka izlaza, ali vazdušni saobra?aj, posle otkrivanja bombe, nije poreme?en. Specijalni tim treba da demontira bombu, koju je, kako se veruje, tokom rata bacio ameri?ki avion. U Nema?koj se i dalje ?esto pronalaze bombe zaostale iz Drugog svetskog rata.Weiterlesen...