Na?in vo?enja monetarne politike bitno ?e odrediti položaj doma?e privrede u narednom periodu, izjavio je danas direktor Nove Srbije (NS) Borislav Borovi?.

Borovi? u pisanoj izjavi napominje da kandidat za guvernera NBS Dejan Šoški? preferira fleksibilni kurs dinara, što ?e ga "diskvalifikovati kao poželjnog kandidata za to mesto".Weiterlesen...