U tradicionalnoj Boži?noj poslanici Srpska pravoslavna crkva pozvala je gra?ane sa Kosova da se vrate i da ostanu da tamo ?uvaju svetinje.

U poslanici, koju je pro?itao ?uvar trona patrijarha, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, poru?uje se da je Srbima na Kosovu u?injena nepravda, a da je srpski narod primanjem hriš?anstva i svetosavskim prosve?ivanjem ostavio ne samo pe?at u istoriji savremene Evrope ve? postao i deo njene budu?nosti.Weiterlesen...