Potpredsednik Vlade Srbije Božidar ?eli? otpo?eo je posetu Japanu sastancima u Tokiju sa japanskim politi?arima, privrednicima i nau?nim radnicima.

?eli? je izjavio Tanjugu u Tokiju da su glavni ciljevi njegove posete produbljivanje nau?ne i tehnološke saradnje izme?u dve zemlje i privla?enje japanskih investicija, kao i pokretanje pregovora za dobijanje povoljnog jenskog kredita u iznosu izme?u 100 i 200 miliona evra koji bi prevashodno bio namenjen podizanju tehnološkog nivoa termoelektrana i smanjenju zaga?enja.Weiterlesen...