Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u Beograd, u dvodnevnu radnu posetu, gde ?e razgovarati sa zvani?nicima zaduženim za saradnju s Tribunalom.

Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Tribunalom Rasim Ljaji? smatra da ne treba previše o?ekivati od Bramercove posete, jer je re? o uobi?ajenoj, radnoj poseti. On je dodao da ?e Bramercu biti predo?eni planovi o potragama za preostalim haškim optuženicima.Weiterlesen...