Premijer Velike Britanije Gordon Braun rekao je novogodišnjoj poruci da je najgori deo recesije prošao i da ?e se britanska ekonomija u 2010. polako oporaviti.

Braun je dodao da je uveren da ?e slede?e godine nezaposlenost po?eti da opada, ali mala preduze?a doživeti procvat. U poruci, koja je emitovana sa njegovog zvani?nog veb sajta, Braun je kao prvi prioritet u novoj godini ozna?io obezbe?ivanje oporavka i smanjenje deficitaWeiterlesen...