Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu odlu?ilo je da odloži krivi?no gonjenje protiv muzi?ara Gorana Bregovi?a, osumnji?enog za nelegalnu gradnju.

Portparol tužilaštva Tomo Zori? podse?a da je krivicnu prijavu zbog krivi?nog dela gradnja bez gra?evinske dozvole tužilaštvu podnelo u martu Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje.Weiterlesen...