Britanska policija uništi?e podatke o DNK profililma 800.000 gra?ana koji su bili osumnji?eni da su po?inili krivi?no delo, ali je potom utvr?eno da su nevini.

Odluka o brisanju podataka je u skladu sa presudom donetom u decembru 2008. u Evropskom sudu za ljudska prava kojom se zadržavanje podataka nevinih osoba smatra "nepotrebnim u demokratskom društvu".Weiterlesen...