Britanske vlasti podigle su nivo upozorenja na pretnju od terorizma sa "zna?ajnog" na "ozbiljan", rekao je britanski ministar unutrašnjih poslova Alan Džonson.

"Zajedni?ki centar za analizu teroristi?ke pretnje (JTAC) podigao je danas nivo pretnje za Veliku Britaniju od me?unarodnog terorizma sa 'zna?ajne' na 'ozbiljnu'. To zna?i da postoji velika verovatno?a da do?e do teroristi?kih napada, ali želim da naglasim da nema nikakvih informacija da ?e se uskoro dogoditi konkretan napad", izjavio je Džonson.Weiterlesen...