Broj radnih dozvola za državljane zemalja koje nisu ?lanice Evropske unije, a žele da se nasele u Velikoj Britaniji bi?e smanjen od slede?e nedelje.

To je pokušaj britanske vlade da, u uslovima ekonomske krize, stvori ve?i broj slobodnih radnih mesta za britanske radnike, objavila je britanska štampa.Weiterlesen...