Od po?etka primene novog Zakona o bezbednosti saobra?aja broj saobra?ajnih nesre?a gotovo je prepolovljen, kažu u Saobra?ajnoj policiji.

Zamenik na?elnika Uprave saobra?ajne policije Vladimir Rebi? izjavio je da je primena zakona doprinela zna?ajnom smanjenju saobra?ajnih nesre?a, kojih je u prva dva meseca ove godine bilo 6 000, odnosno, za 42 odsto manje nego u istom periodu prošle godine.Weiterlesen...