Nova Komunisti?ka partija, koju predvodi unuk Josipa Broza Tita, Joška Broz, oformljena je na kongresu ove partije u Novom Sadu.

Josip Joška Broz o?ekuje da im se pridruži 14 manjih stranaka komunisti?ke orjentacije. Na kongresu su se okupile partije komunisti?e orjentacije koje ?e zajedni?ki delovati, a sve sa ciljem da se vrati dostojanstvo omladini, selu, radnicima i porodici.Weiterlesen...