Srbija ne može postati kandidat za ?lanstvo u EU pre 2011, kaže se u tekstu "Velike iluzija Srbije o pristupanju" na sajtu WAZ.Euobserver, piše "Danas".

Pregovori o pristupanju bi po tom scenariju, mogli da po?nu 2012. i da se završe 2016, sa ulaskom Srbije u Uniju 2018. Kada se uzmu u obzir o?ekivane komplikacije u budu?nosti, 2020. je mnogo realisti?nija prognoza, ocenjuje se u tekstu objavljenom na sajtu WAZ.Euobserver, zajedni?kom izdanju nema?ke medijske kompanije WAZ i briselskog magazina EUobserver.Weiterlesen...