Predsednik PKS Miloš Bugarin je ocenio da Srbija ima šanse da u procesu priklju?ivanja EU napravi zna?ajan napredak, tokom španskog predsedavanja Uniji.

"Mi smo ispunili svoju mapu puta vezanu za viznu liberalizaciju, dobili viznu liberalizaciju, odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma i izveštaj o napretku Srbije, najbolji koji je Srbija do sada dobila, tako da su svi ?lanovi Saveta bili za to da se podnese kandidatura za ?lanstvo, a da datum treba naknadno utvrditi", rekao je on.Weiterlesen...