Bugarska Vlada predložila je parlamentu da ratifikuje Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji izme?u Evropske unije i Srbije.

Bugarska podržava brzo stupanje na snagu Sporazuma o asocijaciji i stabilizacije Srbije i EU uz potpuno poštovanje principa na osnovu kojeg se napredak u procesu evrointegracija ostvaruje na osnovu postavljenih uslova i kriterijuma.Weiterlesen...