Predsednik Evropskog parlamenta Jirži Buzek poru?io je da se EU mora boriti protiv homofobije i kada se pojavi van njenih granica.

"Evropska unija je dužna da se bori protiv diskriminacije po bilo kakvoj osnovi i homofobija nije izuzetak. Ta obaveza upisana je u naše osnovne zakone i dokumente, kako u Povelju osnovnih prava, tako i u Lisabonski sporazum", rekao je Buzek.Weiterlesen...