“Južni tok” slabi “Nabuko” i svi bilateralni poslovi sa ruskim isporu?iocima gasa ugrožavaju interese EU, kaže predsednik evropskog parlamenta.

Predsednik Evropskog parlamenta Ježi Buzek izjavio je da projekat dopreme ruskog gasa u Evropu preko Bugarske i Srbije “Južni tok”, predstavlja suparni?ki poduhvat koji podržavaju Italija i Francuska, a koji slabi zapadni projekat gasovoda Nabuko.Weiterlesen...