U Centru za azil Republike Srbije u Banji Kovilja?i trenutno su smeštena 42 azilanta, me?u kojima i devetoro dece.

Osim hrane, ode?e i obu?e koju dobijaju u ovoj ustanovi, organizacija Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila iz Beograda pruža im pravno-psihološku podršku. Za dve godine postojanja privremenog uto?išta za strance koji traže azil u Srbiji, kroz ovu ustanovu prošlo je 26 razli?itih nacionalnosti i ve?ina se nada inegraciji u novoj sredini.Weiterlesen...