Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? je na Fakutetu tehni?kih nauka (FTN) u Novom Sadu otvorio Regionalni centar za biosensing tehnologije `Biosens`.

Na sve?anoj akademiji povodom obeležavanja 50 godina postojanja i uspešnog rada FTN, koji je u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, Pajti? je daljinskim putem pomo?u elektronske kartice ozna?io po?etak rada tog centra visoke tehnologije.Weiterlesen...