Reis ul ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri? primio je ?lana ratnog predsedništva Ejupa Gani?a i tom prilikom izjavio da je on "simbol državosti" BiH.

Prema njegovim re?ima, i presuda suda u Londonu o neizru?ivanju Gani?a Srbiji bila je "biti ili ne biti" za državu BiH za, kako je rekao, njenu autonomiju i njenu sui generis državnost.Weiterlesen...