U Crnoj Gori od danas telefoniranje može da se obavlja samo uz nove pozivne brojeve za gradove u toj zemlji.

Korisnici su godinu dana mogli da koriste i stare, i nove pozivne brojeve, da bi se pripremili za prelazak na nove. Tako?e, od 1. oktobra prestaje da u internet komunikacji važi dosadašnji domem cg. yu koji ?e biti zamijenjen novim domenom co.me.Weiterlesen...