Ministarstvo prosvete CG odlu?no je da crnogorski "ugura" u škole i na fakultete. Nema bukvara sa dva nova slova, stru?nog kadra, udžbenika, ni tastatura.

Tada ?e se crnogorski gra?ani, pored vere i nacije, kao suštinskih entitetskih pitanja, odrediti i u odnosu na pitanje jezika.



Weiterlesen...