Vlada Crne Gore prihvatila je preina?eni akcioni plan za zbrinjavanja raseljenih i interno raseljenih lica iz država nastalih iz bivše Jugoslavije i s Kosova.

Plan predvi?a da oni dobiju status stranaca sa trajnim naseljenjem. "Inoviranim akcionim planom je predvi?eno da raseljena i interno raseljena lica koja ne ispunjavaju uslove za sticanje crnogorskog državljanstva, mogu ste?i status stranaca sa trajnim naseljenjem u Crnoj Gori", rekao je posle sednice Vlade ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajovi?.Weiterlesen...