Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore pozva?e nema?kog i britanskog ambasadora na razgovor zbog njihovog oglašavanja o napadu na sina Nebojše Medojevi?a.

Gar?evi? je dodao da je to "uobi?ajena diplomatska praksa".Weiterlesen...