Radio televizija “Elmag” je prva medijska ku?a kojoj je ukinut signal sa predajnika na Lov?enu i Sjenici zbog duga iz prethodnih godina pišu Podgori?ke Vijesti.

"Od 32 medija koji su bili na spisku za isklju?enje zbog duga, na naš poziv da do?u da bi se dogovorili oko dinamike pla?anja duga, odazvala se samo polovina. Ostali ?e danas i sutra biti isklju?eni", kaže Slobo Staniši? iz Radio difuznog centra.Weiterlesen...