Direktor CIA Leon Paneta priznao je, u nedavnom svedo?enju pred Kongresom, da je agencija od 2001. u više navrata prikrivala informacije o važnim akcijama.

Televizijska mreža Si-En-En prenela je sino? sadržinu pisma koje je sedmoro demokratskih ?lanova Odbora za obaveštajne službe Predstavni?kog doma uputilo Paneti 26. juna, a ju?e objavilo na internetu.Weiterlesen...