Vlada je usvojila Strategiju za stalno unapre?enje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata, ?iji je cilj da se viši nivo bezbednosti pacijenata.

Na predlog Ministarstva zdravlja, Vlada Srbije usvojila je Strategiju za stalno unapre?enje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata. Jedan od hitnih zadataka Strategije je da se skrati vreme ?ekanja obolelih na medicinske procedure i intervencije i da se umanji nezadovoljstvo pacijenata zdravstvenim uslugama.Weiterlesen...