Crnogorski predsednik Filip Vujanovi? izjavio je da ?e Crna Gora poštovati odluku Me?unarodnog suda pravde koja se odnosi na status Kosova.

Poštova?emo odluke svih me?unarodnih institucija jer Crna Gora želi da bude njihov pouzdan partner. Svakako ?emo poštovati i odluke Me?unarodnog suda pravde, pa i onu koja se odnosi na status Kosova. Dakle, ako ta odluka svojom eksplicitnoš?u uputi jasnu poruku, ima?emo odgovoran odnos prema njoj", kazao je Vujanovi? u intervjuu za "Ve?ernje novosti".Weiterlesen...