Premijer Srbije Mirko Cvetkovi? izjavio je da je pove?anje poreza na dodatu vrednost (PDV) teoretski mogu?e, ali da ga Vlada trenutno ne razmatra.

Cvetkovi? je novinarima u Hotelu Hajat rekao da nema više mogu?nosti da se fiskalnom politikom rešavaju ekonomski problemi, ali je istakao da je optimista da problema možda ne?e ni biti.Weiterlesen...