Diskusija o Zakonu o prenosu nadležnosti Vojvodine je pri kraju i o?ekujem da ?e se taj akt uskoro na?i pred poslanicima, rekao premijer Mirko Cvetkovi?.

"Zakon o nadležnosti ti?e klju?nih pitanja i potrebno je da se diskusija završi u celini i da se svi aspekti i problemi koji bi mogli proiza?i iz jednog ili drugog rešenja prou?e", rekao je Cvetkovi? u Skupštini Srbije odgovaraju?i na pitanja poslanika.Weiterlesen...