Premijer Mirko Cvetkovi? izjavio je, na kraju posete Kuvajtu, da je sa premijerom te države Naserom al Mohamedom dogovorio intenziviranje ekonomske saradnje.

On je rekao da se intenziviranje saradnje pre svega odnosi na porast trgovinske razmene, kao i na pove?anje potencijalnih investicija iz Kuvajta u Srbiju. "Razgovarali smo o potencijalnim investicijama iz Kuvajta u Srbiju, kao i u?eš?u srpskih gra?evinskih preduze?a u izgradnji Kuvajta", rekao je Cvetkovi?.Weiterlesen...