Premijer Srbije Mirko Cvetkovi? kaže da su za Srbiju veoma zna?ajni odnosi sa Slova?kom i da je dragocena saradnja s tom zemljom na putu evropskih integracija.

Cvetkovi? je u razgovoru sa slova?kim ministrom spoljnih poslova Miroslavom Laj?akom pozdravio zalaganje Slova?ke za neodložnu primenu Prelaznog trgovinskog sporazuma, kao i liberalizaciju viznog režima Evropske unije prema Srbiji.Weiterlesen...