Premijer Srbije Mirko Cvetkovi? obavestio je predstavnike vlasti Vojvodine da ?e se Zakon o prenosu nadležnosti u što kra?em roku na?i na dnevnom redu Vlade.

Na sastanku premijera Cvetkovi?a s predsednikom Izvršnog ve?a Vojvodine Bojanom Pajti?em, potpredsednikom Izvršnog ve?a i predsednikom Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvanom Pastorom i predsednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom ?ankom, usaglašeni su i stavovi o republi?kom i pokrajinskom budžetu u skladu sa ustavnim na?elima.Weiterlesen...