Premijer Mirko Cvetkovi? ocenio je da su uspešno završeni razgovori sa misijom MMF-a, pri ?emu ?e vlada morati da revidira predvi?eni deficit budžeta.

Cvetkovi? kaže da ?e iz budžeta biti izdvojeno oko 6,5 milijardi dinara za jednokratnu pomo? zaposlenih u javnom sektoru za najnižim primanjima i penzionerima kao i najsiromašnijim opštinama u Srbiji.Weiterlesen...