Premijer Srbije Mirko Cvetkovi? izjavio je da je dogovor sa MMF-om potvrda da vlada vodi dobru i održivu politiku.

Nema boljeg odgovora dežurnim kriti?arima i bolje potvrde da ova vlada vodi dobru i održivu politiku, na kra?i, ali i na srednji i dugi rok, od uspešno okon?anih pregovora sa Me?unarodnim monetarnim fondom", rekao je premijer u intervjuu "Politici".Weiterlesen...