Nema?ki proizvo?a? automobila "Dajmler" priznao je pred ameri?kim sudom krivicu za korupciju širom sveta i prihvatio da plati odštetu od 185 miliona dolara.

Optužbe su pokrenute na osnovu istrage o globalnoj praksi poslovanja kompanije koju su obavili ameri?ko Ministarstvo pravde i Komisija za berze i hartije od vrednosti, prenosi BBC. "Dajmler". Proizvo?a? automobila marke "Mercedes-Benz", priznao je da je isplatio desetine miliona dolara mita zvani?nicima stranih vlada u najmanje 22 zemlje.Weiterlesen...