Ve?e za ratne zlo?ine u Beogradu osudilo je danas na 20 godina zatvora Damira Siretu za ratni zlo?in na poljoprivrednom dobru Ov?ara kod Vukovara 1991. godine.

Obrazlažu?i presudu predsedavaju?i sudskom ve?u Vesko Krstaji? rekao je da je nesumnjivo utvr?eno da je Sireta bio pripadnik Teritorijalne odbrane Vukovara, formacije u sastavu tadašnje Jugoslovenske narodne armije, i da je bio u vodu koji je streljao hrvatske zarobljenike na jami Grabovo, na Ov?ari.Weiterlesen...