U Srbiji svakih 20 minuta jedna osoba doživi moždani udar, a na svakih sat vremena jedna osoba umre od moždanog udara.

Dok u razvijenim zemljama broj ovakvih bolesnika opada, kod nas zabrinjavaju?e raste, a starosna granica se ubrzano spušta. Bolest nekada "rezervisana" za one preko 65 godina, kod nas ugrožava sve više mla?ih od 40, pa ?ak i 20 godina.Moždani udar je prvi uzrok smrtnosti žena u Srbiji. Stru?njaci zato upozoravaju da je nužno što pre organizovati više jedinica za le?enje moždanog udara.Weiterlesen...