Danas se u svetu obeležava dan posve?en ljudima koji su oboleli od multiple skleroze (MS).

Društvo “MS Srbija” tako?e slavi 35 godina postojanja i akcijama koje ?e organizovati želi da skrene pažnju da se sa ovom teškom i neizle?ivom boleš?u može kvalitetno živeti i raditi. Stru?njaci sugerišu da je za obolele najbitnije da se trude da zdravo žive, da se ne povuku sa posla ili iz društvenog života i da redovno primaju terapiju.Weiterlesen...