Crnogorski premijer Milo ?ukanovi? najverovatnije ?e se do kraja godine povu?i sa ove funkcije kako bi preuzeo novu u NATO-u, javio je podgori?ki "Dan".

O tome se navodno pregovaralo sa nekim me?unarodnim krugovima, posebno sa Sjedinjenim Ameri?kim Državama.Weiterlesen...