Svetski dan šuma, ustanovljen je pre 38. godina u cilju podse?anja na njihov zna?aj i brojne koristi koje društvo ima od njih, obeležava se danas širom sveta.

Ideja za obeležavanje Svetskog dana šuma nastala je na 23. sednici Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije 1971. godine. Kasnije, Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala je tu ideju, veruju?i da bi takav doga?aj doprineo pove?anju svesti o zna?aju šuma i saglasila se sa godišnjim obeležavanjem u celom svetu.Weiterlesen...