U Skupštini grada ?e biti predložena promena Statuta Beograda, kojom bi se bliže definisala nadležnost gradskih službi u legalizaciji i izgradnji objekata.

Pred odbornicima ?e se na?i i Predlog izmene Odluke o Gradskoj upravi, kako bi se omogu?ilo formiranje nove organizacione jedinice - Komunalne policije, zatim dopuna Odluke o uslovima raspolaganja stanovima izgra?enim prema Projektu 1.100 stanova u Beogradu, kao i dopuna Odluke o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji Beograda.Weiterlesen...