Vlada Srbije održa?e danas sednicu na kojoj ?e odlu?iti kada ?e Srbija podneti kandidaturu za ?lanstvo u Evropskoj uniji.

Prethodno ?e biti održana sednica Saveta za evropske integracije kojom ?e predsedavati predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovi?. Predsednik Srbije Boris Tadi? prisustvova?e sednicima Saveta i Vlade.Weiterlesen...