Štrajka?ki odbor radnika PTT Srbija odlu?uje o tome da li ?e nastaviti protest od sino? kada kao znak upozorenja nisu isporu?ene poštanske pošiljke.

Poštanske pošiljke od ju?e od 17 ?asova do jutros nisu izlazile ni dolazile do tri glavna poštanska centra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, gde stiže pošta iz cele Srbije. Za to vreme šalteri u poštama radili su uobi?ajeno. U 11 sati po?eo je sastanak štrajka?kog odbora PTT Srbije, na kome ?e predstavnici dva reprezentativna sindikata doneti odluku o daljim koracima.Weiterlesen...