Ugovor o izgradnju gasovoda “Južni tok“ danas ?e biti potpisan u ruskom letovalištu So?i.

U ime Srbije potpis na taj dokuemnt stavi?e direktor “Srbijagasa“ Dušan Bajatovi?, a skupu u okviru kojeg ?e biti potpisan i aneks sporazuma izme?u gasnih kompanija Italije i Rusije prisustvova?e premijeri tih zemalja Silvio Berluskoni i Vladimir Putin. Ruska kompanija “Gasprom“ potpisa?e sporazum sa nacionalnim kompanijama Srbije, Bugarske, Italije i Gr?ke.Weiterlesen...